Boja-zuba-Mozaik-Osmeha-Beograd

Boja zuba

Šta je boja zuba? Boja zuba nastaje tokom medjusobnog dejstva svetlosti i objekta. Predstavlja rezultat kompleksnog sadejstva brojnih faktora koji proističu iz interakcije gledji i dentina sa jedne i svetlosti sa druge strane. Boja zuba se manifestuje u toku prelamanja i odbijanja svetlosti koja prolazi kroz različite sredine. Boja zuba Pročitaj više…