Boja zuba

Šta je boja zuba? Boja zuba nastaje tokom medjusobnog dejstva svetlosti i objekta. Predstavlja rezultat kompleksnog sadejstva brojnih faktora koji proističu iz interakcije gledji i dentina sa jedne i svetlosti sa druge strane. Boja zuba se manifestuje u toku prelamanja Pročitaj više…

Boja-zuba-Mozaik-Osmeha-Beograd