Kućno noćna metoda za beljenje zuba je veoma komforna, bezbolna i prijatna, gde učestvuje i sam pacijent uz obavezan nadzor i kontrolu stomatologa. Daje odlične rezultate koji nekada prevazilaze i ordinacijsko beljenje zuba.

Obostrano je zadovoljstvo i terapeuta i pacijenta jer su zajedničkim angažovanjem došli do rezultata.

Tretman se sastoji od nekoliko postupaka koji su potpuno bezbolni i kratko traju.

 

Pripreme

Prvo treba utvrditi da li stanje zuba i usta pacijenta kao i opšte stanje organizma dozvoljava primenu tretmana.

Drugi korak je adekvatno čišćenje i uklanjanje kamenca, mekih naslaga i pigmentacija kao i poliranje zuba.

Nakon temeljnog čišćenja i poliranja zuba, potrebno je odrediti trenutnu boju zuba. Odredjivanje trenutne boje zuba po VITA ključu boja kao i pravljenje foto dokumentacije potrebno je kako bi se mogli pratiti rezultati tretmana.

Zatim se pristupa uzimanju anatomskog otiska zuba gornje i donje vilice na osnovu koga se izradjuju splintovi ( individualne navlake ). Splintovi se prave od tanke plastične folije debljine 1 do 1,5mm koja intimno prijanja i prekriva meka tkiva i ne dozvoljava da gel „procuri“ na neželjena mesta. Svaka folija ima komoricu u koju se sipa materijal za beljenje.

U sledećoj poseti pacijent dobija folije kao i instrukciju kako se postavljaju na zube, naravno uz prethodnu proveru njihove funkcije od strane terapeuta.

Edukacija pacijenta o pravilnom korišćenju splintova tj. folija je ključni element za postizanje optimalnih rezultata.

Obuka obuhvata usmenu i praktičnu edukaciju pacijenta a neretko može biti i u formi pismenih uputstava o upotrebi.

 

Proces beljenja zuba

Detaljno obučen pacijent može već iste noći započeti izbeljivanje. Splintovi se nose prosečno 6 do 8h dnevno. Nekada se može početi i sa kraćim vremenskim intervalom sve u dogovoru sa terapeutom.

Sledeća poseta je nakon sedam dana od započetog tretmana, naravno ukoliko je sve bilo po planu.

U slučaju da se pojave bilo kakve nelagodnosti na zubima, desnima, usnama, grlu ili jeziku pacijent na kontrolu treba da dodje odmah nakon uočavanja istih.

Ako su pacijenti zadovoljni postignutim rezultatima, tretman se prekida a ukoliko nisu odredjuje se trenutna boja zuba i poredi se sa početnom nijansom.

Sledeća poseta je obično desetog dana tretmana, kontroliše se boja…

Kada se na dve kontrole ustanovi ista boja zuba, smatra se da je postignut optimalan rezultat i da bi dalji nastavak tretmana bio beskoristan.

Treba još reći da se krajnja nijansa zuba postiže nakon dve nedelje od završetka tretmana.

 

Nakon tretmana

Treba znati da je pojava povećane osetljivosti neposredno nakon beljenja prolazna i spontano prolazi. Medjutim, bez obzira na to koliko su jake bolne senzacije, nakon izbeljivanja se preporučuje korišćenje pasta za remineralizaciju, ili se može uraditi ordinacijska fluorizacija zuba…

Postignuta boja zuba vremenski je ograničena i u mnogome zavisi od higijene i navika pacijenta. Jako je važno prvih dana nakon tretmana izbegavati pušenje i konzumiranje obojene hrane i pića kao što su crno vino, kafa, voćni sokovi, gazirana pića, borovnice i agrumi.

 

Na raspolaganju smo Vam za sve informacije. Kontaktirajte nas i zakažite pregled.

Spisak usluga možete da pogledate na stranici Usluge.

Vaš Mozaik Osmeha.


0 komentara

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *